The Lion Goes From Bartholomeo To Bartholomeo. - Bartholomeo Is Our Middle Name.

Biggest looser - fast på riktigt

Posted May 22, 2014, 9:32 a.m. By bartholomeo Tags: Hälsa

Man måste eller bör tänka på sin hälsa som hela tiden bör ligga på topp. Varför säger man så? Varför denna hysteri när det kommer till ett sunt leverne? Jo det handlar om att leva så länge man kan, och göra det med hälsa i behåll. Jag tycker att man ska se till att inte ha för mycket vikt runt magen, eller buken som man säger. Det är viktigt om man vill leva länge och inte drabbas av sjukdomar som hör hjärtat till. Viktig information man kan ha om man vill gå ner i vikt.